Курс за подготовка за естествено раждане с Лина Клерк 2 и 3 юни 2018


Курс с Лина КлеркFOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

На 2 и 3 юни 2018 г. ще ни гостува Лина Клерк – акушерка, дула и Боуен терапевт, автор на сайта www.wonderfulbirth.com.

Програма:

2 юни (събота) и 3 юни (неделя)

10:00 – 17:00 (с обедна почивка)

Курс за подготовка за активно естествено раждане

Курсът включва:

– Как да разберем, че раждането започва?
– Как протича естественото раждане. Периоди на раждането
– Ролята на хормоните
– Техники за справяне с болката – дишане, релаксация масаж и други
– Bodywork техники по време на бременността и раждането
– Пози за раждане
– Ролята на партньора – полезни практически неща, какво да прави и кога
– Каква е разликата между активно естествено раждане и дирижирано раждане
– Възможни медицински интервенции – кога и защо се налагат
– Медикаментозни методи за обезболяване
– Как да вземем информирани решения
– Животът с бебето в първите дни – какво да очакваме
– Кърмене
– Масаж за бебето
– Ще има много практика, снимки, видео, много истории и много вдъхновение!

Цената на курса е 160 лв. Участието на партньора е включено в цената. Плащането е предварително по банков път.
Език: Английски с превод
Адрес: Център Естествени идеи, София, ул. Московска 27Б, ет. 2, ап. 4.
Задължително е предварително записване на info@estestveni-idei.com или 0899991264.

За Лина Клерк

Лина КлеркМного години Лина е живяла и е работила в Австралия, а сега живее във Великобритания. Има 25 години опит като инструктор за подготовка за раждане и дула. Освен това е акушерка с опит както в болница, така и извън болница. В момента основният фокус на нейната работа е Боуен терапията. Присъствала е на стотици прекрасни раждания и смята, че раждането е изключително дълбоко преживяване, което има потенциала да вдъхне на жената сила и удовлетворение. Помага на жените да израстват по време на бременността и раждането и да станат спокойни и уверени майки. Прекарала е по-голямата част от живота си в това да помага на жените да раждат с достойнство и уважение, подкрепени от своите добре подготвени партньори, а на бебетата да идват на този свят нежно в любяща среда. Майка е на пораснал син, роден в домашни условия. Допълнителна квалификация: Боуен терапия, масаж за бебета, консултант по кърмене, йога, медитация, Шиатцу и други.

Отзиви

През 2016 и 2017 г. проведохме два курса с Лина Клерк и получихме изключително позитивни отзиви от майки.

Ето и един от тях:

Курс с Лина КлеркАни: „Не знам как щях да се справя, ако Лина не ми показа и не ме подготви за всичко, което се случи. Все още не ми се струва реално как стана така, че родих, точно както Лина разказваше по време на курса, на който отидох почти като на шега. Нямам точните думи как да споделя колко важна се оказа информацията, която Лина успя да предаде на мен и мъжа ми по време на еднодневен курс. След курса раждането ми се стори едно логично събитие и ме освободи от страха, който всички мои приятелки ми внушаваха и съветваха как “непременно да си поръчам упойка, за да успея да мина през ужаса“. Справянето с болката бе лесно, когато се приложат елементарни техники за позиция на тялото и масаж, които усвоихме аз и мъжът ми по време на курса. Лина не пропусна нито един момент, който да не опише и покаже нагледно процеса с малко театър, малко теория, малко видео и леки интуитивни упражнения. Курсът обясни нагледно с теория и практически упражнения стъпките, които да следваме при различни ситуации преди, по време на и непосредствено след раждането, за да мога аз като майка да дам възможно най- доброто въвеждане на детето си в новата му среда на живот.
Всичко ми стана кристално ясно и имах най-прекрасното раждане, а мъжът ми преживя едно от най- вълнуващите събития в живота си заедно с мен, подготвен и подкрепящ ме. Непременно отидете!“

Снимките от курсовете с Лина можете да разгледате тук: https://www.facebook.com/pg/estestveni.idei/photos/?tab=album&album_id=10153670872942903.

***

Active Birth Workshop with Lina Clerke

Program:

The workshop will take place on 2nd and 3rd of June 2018 (Saturday and Sunday) between 10 am and 5 pm.

Topics included:

Workshop with Lina ClerkeThe process of labour and birth
How do I know labour has started?
The stages of labour. What is a contraction?
The role of hormones
Techniques to cope – breathing techniques, relaxation, massage
Bodywork techniques for pregnancy and labour
Positions during labour and birth
Parthner’s role – essential tips – what to do, when
What is the difference between active natural birth and active medical management of labour
Clear explanations of possible medical interventions
Pain relief options, natural and medical
How to make decisions and give meaningful informed consent
Life with the baby in the first days – what to expect
Breasfeeding
Baby massage
There will be lot’s of pictures, videos, many real birth stories, lot’s of practice and lot’s of inspiration!

Address: 27B Moskovska str, floor 2, ap.4 Estestveni Idei Center.

Price: 160 lv. for a couple.

Language: English with translation to Bulgarian

Please register on info@estestveni-idei.com or +359899991264.

About Lina Clerke

Workshop with Lina ClerkeHello, my name is Lina. For many years I lived and worked in Australia, and now I am based in England, in West Sussex. I have over 30 years experience as a Childbirth Educator, Birth Attendant (Doula), Registered Midwife and Bowen Technique Therapist. My (now grown up) son was born at home amidst the rolling hills and forests of Northern New South Wales, Australia. I have attended hundreds of wonderful births. I see childbirth as a profound and potentially empowering experience in a woman’s life. I feel passionate about helping women to grow within themselves during pregnancy and to become relaxed and confident as women during childbirth and motherhood. I have spent most of my adult life helping women birth with dignity and respect (accompanied by partners who are well prepared and supportive) and helping babies to be born gently into a loving and compassionate environment. Although my special focus has been natural, undisturbed birth, I am well aware of the challenges facing parents-to-be in achieving such a birth within the (often fear-driven) medical-based hospital system. Because of my midwifery experience both in hospital and at home, I have many ‘tricks up my sleeve’ to share with expectant parents, wherever they choose to give birth. When child-bearing couples become informed and confident, these empowered parents (by asserting their understanding and needs) can influence the practices and politics of birth in our society at large. This has been my life’s work and passion.

Mothers speak

„My name is Ani and I took part in the Active Birth Workshop with Lina Clerke in Sofia in 2016.

Workshop with Lina ClerkeI have no idea how I would have managed, if Lina did not show me and did not prepare me for everything, what happened. It is still not real to me, how did it happen so that I gave birth exactly how Lina has taught me during the course, which I decided to go almost as a joke. I gave birth to my first son about 10 days earlier, quickly and possibly most natural, as they say. I do not have the exact words how to share how important it happened to be the information that Lina managed to transfer to me and my spouse during just a single day course. I managed to understand the path, which my child needs to go through and how to manage to make it so that he could do it on his own. After the course the birth suddenly appeared to me to be a logical experience and released me from the fear, which all my friends suggested me and advised how “by all means to require anesthetic, so that I would go through the horror”. Also how I managed the pain was easy, when elementary techniques of the position of the body and massage are applied, which my husband and I learned during the course. Lina did not miss not a single moment, which describes and illustrates the process with a little theater, little theory, a bit of video and easy intuitive exercises. The course explained clearly by theory and practical exercises the steps to follow in different situations, before, during and immediately after birth, so that I as a mother to give the best possible introduction to my child in his new living environment. Everything became crystal clear to me and I had the most wonderful birth. … and I should not miss: my husband went through one of the most exciting experiences in his life together with me, prepared and supportive. You should definitely take part!“

You can see the pictures from the workshop here: https://www.facebook.com/pg/estestveni.idei/photos/?tab=album&album_id=10153670872942903

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>