Раждане


Активно раждане
Протичането на едно раждане не е само въпрос на късмет, а също и на добра подготовка и информиран избор. Ако вие искате да бъдете активен участник по време на вашето раждане, да контролирате процеса и да участвате при вземането на решенията, готови сте да поемете отговорност за избора си, тогава […]

Естествено активно раждане – защо и как


go-into-labor
Няколко неща, които трябва да знаете преди да предизвикате раждането естествено: 1. Естествената индукция е само „помощна ръка“ – тя е и достатъчно нежна, за да не предизвика раждане, ако тялото не е готово за него. Не се препоръчва да се прилага преди 39-40 седмица. Така или иначе, ако прилагате […]

40 естествени начина за предизвикване на раждане