За родители


За родители:

Курс „Първи контакт

Това е курс за игри и общуване с бебето по немската програма PEKiP®. Курсът е прекрасен начин за социализация, общуване, задълбочаване на връзката с бебето и учене чрез игри.

Курс „Трениране на успешни родители“

Практическото обучение по програмата на д-р Томас Гордън „Трениране на Успешни Родители”  (Т.У.Р.) учи родителите как да помагат на децата си да израснат като зрели, здрави, щастливи и любящи личности. Предназначен е за работа с деца от всички възрасти.

.

.