Курс „Дългият път на израстването“


Дългият път към израстванетоАвторски семинар

Водещ: Катерина Павурджиева, психолог и психотерапевт

Семинарът има за задача да запознае участниците с типичните фази на израстване на детето (физическо и психологическо), взаимодействието му със заобикалящата го среда и хората в нея и постепенното му обособяване като самостоятелен индивид. Занятията са структурирани на принципа на лекционно представяне, съчетано с игрови роли, собствен опит и биоенергетични (в смисъла на биоенергетичната психотерапия) упражнения. В края на всяко занятие се предвижда и дискусия по темата.

Семинарът се състои от седем поредни срещи, всяка от които с продължителност 90 минути. Занятията са ориентирани към родители на деца от всяка възраст, към работещи в сферата на подпомагащите професии и всички интересуващи се.

Теми:


Тема 2. 12 февруари (петък) от 16:00 до 17:30 – ”Смелостта да изучаваш света“ – от лазенето до проговарянето (6 месеца – 2 ,5 години);

Тема 3. 26 февруари (петък) от 16:00 до 17:30 ”Смелостта да се противопоставиш …” – когато се оформя детският Аз (2,5 години – 4,5 години);


Тема 4. 11 март (петък) от 16:00 до 17:30 – ”Смелостта да се съпоставиш” – съревнованието, сприятеляването, конкуренцията, манипулацията (4,5 години – 6 години);

Тема 1. 25 март (петък) от 16:00 до 17:30 – ”Смелостта да се родиш – Изгонването от Рая” – от раждането до първото самостоятелно придвижване в пространството (0 -6 месеца); 

 

При интерес от ваша страна семинарът ще продължи със следните теми:


Тема 5. „Смелостта да се опознаеш – Детската сексуалност“ – (5 – 7 години);
Тема 6. „Смелостта да станеш самостоя телен и отговорен“ – предпубертетна фаза;
Тема 7. „Последната тренировка – Смелостта да се влюбиш“ – пубертетна фаза.

Ако някой от участниците има предварителни въпроси, свързани със специфични затруднения и/или проблеми във взаимоотношението и възпитанието на детето си, може да ги изпраща още преди съответния семинар и така техните отговори ще бъдат включени своевременно.

Участието в семинарите е само с предварителна регистрация на info@estestveni-idei.com или телефон 0899991264.

Цената за участие в една среща е 12 лв.