Плуване за бебета


Индивидуалните занимания по Плуване за бебета се провеждат с предварително записване в удобен за вас ден и час. Цената за едно занимание е 30 лв. Записването е на телефон 0889 639 154 – Александра Николова.

Плуване за бебетаРанните занятия във вода с новородени и кърмачета съвсем не са някакво временно модерно увлечение. Освен съществуващите исторически корени, плуването при бебетата е задълбочено изучавано в медицината и педагогиката, и ще се развива и занапред като ефективен метод, стимулиращ физическото и психомоторното развитие на детето. Методът е основан на редица вродени способности при децата, произтичащи от вътрешно-утробното им развитие, които се закрепват и усъвършенстват по време на занятията. Активните движения във водата укрепват костната система, подобряват кръвообращението и дишането, нормализира се мускулния тонус, формират се важни двигателни умения. Масажиращото въздействие на водата върху кожата оказва изключително благотворно влияние върху нервната система. Подобрява се сънят и настроението, повишава се апетита, увеличава се издръжливостта.

От педагогическа гледна точка занятията във вода имат важно социално и образователно значение. Взаимната радост, която доставят занятията на детето и родителите укрепва връзката родител-дете. Активното участие на родителите, предвидено в методиката, разширява познанията им за физическите, психическите и емоционалните особености на детето, етапите на развитие и свързаните с тях възпитателни моменти. Удоволствието от движението и опознаването на особеностите на водата стимулират познавателните способности на децата и желанието им да научават все повече за обкръжаващата ги физическа и социална среда. Така движението става необходим елемент от ежедневието им, а често и на родителите. „Плуващите” бебета растат жизнерадостни, самостоятелни, емоционално стабилни (по-добре се справят при стресови ситуации) с правилна само-преценка на физическите си умения.

Плуване за бебета

Методика на провеждане на занятията:

Занятията целят  практическо запознаване на родителите с основните правила,  упражненията и елементите, които могат да се изпълняват в домашни условия. След усвояване на упражненията родителите продължават самостоятелно да се занимават с детето. При възникващи затруднения, често свързани с етапите на развитие на детето се провеждат допълнителни занятия-консултации. По време на консултациите родителите усвояват нови елементи и упражнения, а също така и редица „водни” игри, насочени към придобиване на положителен опит за движение във водната среда, опознаване на нейните особености, придобиване на навик за съзнателно задържане на дишането при гмуркане, преодоляване на страх от водата и „водните занятия” (включително и при родителите), развитие на правилни двигателни навици.

Приблизителна схема на курса на обучение:

Плуване за бебетаПървата стъпка е запознаване с родителите и детето, здравословното състояние на детето, препоръките на неонатолога/педиатъра, определяне на подходящо време за посещения съобразено с режима на хранене и сън, кратко запознаване с целите на водните занятия, основните принципи и начина на провеждане на занятията.

В началото занятието се провежда само от инструктора, като всичките упражнения се коментират, а родителите добиват зрителна представа за основните поддръжки, позите, смяната на темпо на движенията и т.н.

След това единият от родителите се включва в занятията като под контрол на инструктора усвоява основните упражнения.

И накрая занятието се провежда по възможност изцяло от родителя. При правилно проведено занятие родителите за в бъдеще продължават самостоятелно да се занимават с детето в домашни условия.